Rekommendationer / Recommendations

Queera BDSMF-utrymmen:

Där det startade, Wish i Stockholm: arrangerar klubbar

Wish Göteborg: arrangerar klubbar och andra arrangemang

Wish PowerExchange: sommarläger!

Rectum: en mixad, icke-separatistisk BDSMF-klubb för queers i Malmö.

Queer as Fuck i Göteborg: arrangerar klubbar och andra arrangemang, dessutom helt alkoholfritt.

SMash! i Köpenhamn: en klubb som arras i SMil’s fantastiska lokaler. Info finns på SMil’s hemsida och i ”SMash! Copenhagen”-gruppen på Fetlife.

 

Queer BDSMF-spaces:

Where it started, Wish in Stockholm: hosts clubs

Wish Gothenburg: hosts clubs and other events

Wish PowerExchange: summercamp!

Rectum: a mixed, non-separatist BDSMF-club for queers in Malmö.

Queer as Fuck in Gothenburg: hosts clubs and other events, also has a non-alcohol policy for those interested in sober environments.

SMash! in Copenhagen: a club arranged at SMil’s fantastic venue. Info available on SMil’s website and in the ‘SMash! Copenhagen’-group on Fetlife.