WISH KLUBBKVÄLL!

Posted on
När:
17 februari, 2017 kl. 20:00 – 18 februari, 2017 kl. 01:00
2017-02-17T20:00:00+01:00
2017-02-18T01:00:00+01:00
Var:
SLM Malmö
Tågmästaregatan 2
211 30 Malmö
Sverige

[English below]

Äntligen dags för klubb!!
Wish Malmö huserar i SLM Malmö’s nya lokaler.
Bussar till station Malmö Värnhem är nära gångavstånd.

▼ SEPARATISM:
Wish Malmö är en queerfeministisk och separatistisk förening. Våra event är enbart öppna för transpersoner av alla kön, personer med transerfarenhet, intersexuella och kvinnor med ett intresse för BDSM and fetish. Syftet med föreningen är att skapa mötesplatser av olika slag för vår målgrupp.

Mer info om Wish Malmö (och eventet) längre ned.

______________________________
______________________________

▼ PRAKTISK INFO:
Det krävs medlemsskap i Wish för att komma till klubben. Medlemsskap i Wish kostar 150 SEK per kalenderår och kan tecknas vid alla våra arrangemang.
INTRÄDESKOSTNAD: 100 SEK. Åldersgräns är 18 år.
ENDAST KONTANTER i dörren och i baren!

Medlemskort i Wish Stockholm gäller inte i Wish Malmö då det är olika föreningar. Medlemsskap i Wish Malmö löses/förnyas i dörren för den som behöver.

▼FÖRKÖP:
Försköpsbiljetterna är slutsålda!
Hälften av biljetterna fanns som förköp och hälften av biljetterna släpps i dörren.
Har du någon form av förköp måste du komma senast 21:30, efter det släpper vi din biljett i dörren till någon annan.

▼ÖPPETTIDER:
Insläpp: 20 – 22
Ingen kommer in efter 22:00, kom i tid!
Klubben öppen: 20 – 01
När insläppet är stängt kommer vi ha en liten välkomst/presentations/hookuprunda, det är frivilligt att vara med.

▼ DRESSCODE:
Vi har ingen dresscode. Kom som du känner dig snygg, het och avslappnad!
Det finns tyvärr inget omklädningsrum i lokalen och endast en toalett, så tänk på att inte använda den till ombyte utan till andra mer trängande behov

▼ OM KLUBBEN:
Ingen egen alkohol är tillåten att ta med, vi säljer endast alkohol med låg procent (3,5%) och alkoholfritt i baren, som kommer bemannas av en person från SLM den här gången.
Vi kommer inte att ha alkoholgarderob som vi har haft på några av de tidigare klubbarna.
Vi kommer bjuda på snacks men ät innan så orkar ni längre! Det finns många ställen i närheten med mat.

▼ TILLGÄNGLIGHET / ACCESSIBILITY:
Branta trappor ned i lokalen, inga trösklar inne i lokalen. Stor toa men med dörr i mindre storlek.

▼ Välkomna!

______________________________

>> Fb-info: https://www.facebook.com/events/579513562252995/

 

//////////////////// ENGLISH ////////////////////

Finally it’s time for a club night!
Wish Malmö have a home at SLM Malmö’s new venue.
Buses to the station Malmö Värnhem are at a close walking distance.

▼ SEPARATISM:
Wish Malmö is a queer feminist and separatist association.
Our events are only open to trans people of all genders, people of trans experience, intersex people and women with an interest in BDSM and fetish. The purpose of Wish Malmö is to create meeting places of different kinds to our target group.

More info about Wish Malmö (and the event) further down.

______________________________
______________________________

▼ PRACTICAL INFO:
To come to this club night you will have to be a member of Wish Malmö. Membership for Wish Malmö is valid one calendar year, costs 150 kr and can be signed at any of our events.
ENTRANCE FEE: 100 SEK. Minimum age is 18 years old.
CASH ONLY at the door and at the bar!

Membership in Wish Stockholm is not valid at Wish Malmö because of them being two different associations. Membership for Wish Malmö can be signed/renewed at the door for those needing to do that.

▼ PRE-SALE TICKETS:
Pre-sale tickets are sold out!
Half of the tickets was available as pre-sale and half of them will be available at the door.
If you have any kind of pre-sale ticket you need to be at the club at 9:30 pm at the latest, after that we will release your ticket at the door for someone else.

▼ OPENING HOURS:
Entrance: 20 – 22
No entrance after 22:00, be on time!
The club is open: 20 – 01
When we have closed the doors there will be a small welcome/presentation/hookup-round, it’s voluntary to participate.

▼ DRESSCODE:
We don’t have a dresscode. Come dressed to feel handsome, hot and relaxed!
Unfortunately there is no specific dressing room at the space and only one toilet, so be kind to not use it to change but for more urgent needs.

▼ ABOUT THE CLUB:
It is not allowed to bring your own alcohol, we will sell low percentage alcoholic drinks (3,5%) and alcohol-free stuff at the bar. This time the bar will be staffed by a person from SLM.
We will not have the ”alcohol wardrobe” option we have had some previous parties.
We will provide snacks free-of-charge, but eat something bigger before the club to have more stamina! There’s many places in the area to get food.

▼ ACCESSIBILITY:
Steap staircase down to the club, no thresholds inside the club. Big toilet but with a door in a smaller size.

▼ Welcome!

______________________________

>> Fb-info: https://www.facebook.com/events/579513562252995/