Wish <3 SMash! klubb

Posted on
När:
18 mars, 2017 kl. 18:30 – 01:00
2017-03-18T18:30:00+01:00
2017-03-18T01:00:00+01:00
Var:
Köpenhamn
Skjulhøj Allé 57A
2720 Vanløse
Danmark
Pris:
80 Dkr

[English below]

Wish arrar klubb tillsammans med våra queera syskon i SMash i Köpenhamn!

▼SEPARATISM:
Wish Malmö är en queerfeministisk och separatistisk förening. Våra event är enbart öppna för transpersoner av alla kön, personer med transerfarenhet, intersexuella och kvinnor med ett intresse för BDSM and fetish. Syftet med föreningen är att skapa mötesplatser av olika slag för vår målgrupp.

Mer info om Wish Malmö (och eventet) längre ned.

______________________________
______________________________
▼ PRAKTISK INFO:

Det finns plats för alla att komma in, men vi uppmanar att registrera sig i förväg på: smash@smilkbh.dk, senast den 15 mars.

Vi uppmanar också alla att gå med i SMash! Copenhagen-gruppen på FetLife (https://fetlife.com/groups/133519) eller den dolda Wish Malmö fb-gruppen (skicka ett meddelande till: https://www.facebook.com/wish.malmo/ för att bli tillagd). Kommunikation angående playpartyt kommer till större delen att ske där.

INTRÄDESAVGIFT: 80 DKK om du inte är medlem i SMil, 60 DKK om du har ett flex-medlemskap i SMil. 0 DKK för personer med fullt medlemsskap i SMil.

▼ ÖPPETTIDER:
Insläpp: 18:30 – 20
Ingen kommer in efter 20:00, kom i tid!
Klubben öppen: 18:30 – 01

▼ SCHEMA:
18:30 – 20:00: Dörrarna är öppna. Ingen kommer in efter detta.
20:00: Välkomna
– Info om Wish Malmö, Smash! och SMil.
– Hook up – alla som letar efter en lekkamrat för kvällen träffas och
ger en kort presentation av sina preferenser och
förhoppningsvis händer magi
20:30: Middag: alla tar med sig något ätbart till knytis-bordet.
Härifrån och tills klockan är 01:00: Playparty!

▼ BAR:
Det kommer finnas en bar med alkoholfria drycker, vin och öl. En kan betala med kontanter (DKK) eller Dankort.

▼OM LOKALEN:
Den här klubbkvällen kommer att vara i SMash!/SMil’s fantastiska lokaler på 311 m2. Lokalerna är i markplan och har en egen ingång från gården. Tillgängligt med kollektivtrafik.
I lokalerna finns bland annat 4 mindre rum för utlevnad som går att stänga till om en vill det, ett stort öppet utlevnadsrum med barområde, där en både kan beskåda eller bli beskådad ifrån.
Det större rummet är väl (men mysigt!) belyst har flera olika SM-möbler som är både fasta och flyttbara, vikväggar för att skärma av lite om en vill det, riggerpunkter i taket, flera St Andrews-kors och liknande att spänna fast/bli fastspänd mot och annat skoj att upptäcka.
De mindre rummen är anpassade för bland annat medical play, förhör, tortyr, det finns ett madrasserat rum täckt med speglar, sexgunga, burar, skolbänk med svarta tavlan och mycket mer!

Det finns även ett stort utrymme med soffor och bibliotek, dvs. en lounge väl lämpad för snack, förhandling, aftercare, eller bara allmänt häng och matintag.
Klubben har ett kök och det är knytis som gäller, det finns inga matbutiker i närheten så ta med något stort eller litet att dela!

I entrén finns det ett litet utrymme med spegel och draperi för omklädning.

▼ TILLGÄNGLIGHET:
Lokalen är i gatuplan med få trösklar. Det finns ingen rullstolstillgänglig toalett utan bara bås. Fråga gärna om det är något du undrar!

Välkomna!
______________________________
______________________________

▼▼ DAG-/EFTERMIDDAGS-/FÖRE FESTEN TIPS! ▼▼
Tidigare under dagen, närmare bestämt mellan klockan 14-17, håller Hitchin’ Bitches Öresund separatistisk repträff i Malmö. Ett ypperligt tillfälle att värma upp, träffa folk att samåka över sundet med! Kolla in deras event här: https://www.darkside.se/?event=18902
______________________________

>> Fb-info: https://www.facebook.com/events/1638069766500085/

//////////////////////////////////////// ENGLISH ////////////////////////////////////////

Wish Malmö teams up for a club night with our queer siblings in SMash! in Copenhagen!

▼ SEPARATISM:
Wish Malmö is a queer feminist and separatist association.
Our events are only open to trans people of all genders, people of trans experience, intersex people and women with an interest in BDSM and fetish. The purpose of Wish Malmö is to create meeting places of different kinds to our target group.

More info about Wish Malmö (and the event) further down.

______________________________
______________________________
▼ PRACTICAL INFO:

There is room for everybody but please sign up in advance at: smash@smilkbh.dk before the 15th of March.

We also encourage you to join the Smash! Copenhagen Fetlife group (https://fetlife.com/groups/133519) or the Wish Malmö fb-group (send a message to: https://www.facebook.com/wish.malmo/ to be added). Communication about the playparty will mostly take place there.

ENTRANCE FEE: 80 DKK if you are not member of SMil, 60 DKK if you have a flex memberships of SMil. 0 DKK for people with full membership of SMil.

▼ OPENING HOURS:
Entrance: 18:30 – 20
No entrance after 20:00, be on time!
The club is open: 18:30 – 01

▼ SCHEDULE:
18:30 – 20:00: Doors are open. No entry here after
20:00: Welcome
– Info about Wish Malmö, Smash! and SMil.
– Hook up – everybody who are looking for a play partner for
the evening meet up and do a short presentation of their
preferences and hopefully magic will happen
20:30: Dinner: everybody brings a dish for the dinner.
Here after and until 1:00 AM: Playparty!

▼ BAR:
There will be a bar serving non-alcoholic drinks, wine and beer. You can pay with cash (DKK) or Dankort.

▼ ABOUT THE VENUE:
This club night will be happening at SMash/SMil’s fantastic space that’s 311 m2. The venue is at street level and has it’s own entrance from the yard. Available with public transportation.
Inside the club there’s among other things 4 smaller rooms for play that have the possibility to be closed for privacy, and one bigger playroom/area with a bar area where one can watch or be watched from.

The bigger room is well lit (but in a cosy way) and have multiple different S/M furniture, both some fixed and some flexible to move around. There are also folding walls to get semi-privacy for those so inclined, multiple rigger points in the ceiling, more than one St Andrews cross and similar things to restrain and strap down/be strapped to – and lots of other things to discover.
The smaller rooms are customized for eg. medical play, interrogation, torture, there is a cushioned room covered with mirrors, sex sling, cages, school desk with a black board and more!

At the venue there is also a big space with couches and library, ie. a lounge well purposed for talking, negotiation, aftercare or just hanging out and eating something.
The club has a kitchen and this is a potluck deal, there are no grocery shops/other places for food available close by and we ask everyone to bring something big or small to share!

In the entrance area there’s a small changing room with mirrors and drapes.

▼ ACCESSIBILITY :
The club is located at street level with few thresholds inside. There is not a wheelchair accessible toilet but only stalls. Please ask us if there’s anything in particular that you are wondering about!

Welcome!

______________________________
______________________________

▼▼ TIPS FOR DAYTIME/PRE-PLAYPARTY FUN! ▼▼
Earlier during the day -between 2 PM and 5 PM- Hitchin’ Bitches Öresund have their monthly separatist rope meetup, this time in Malmö. This is a excellent opportunity to warm up, meet some folks and share the train ride over to Copenhagen. Check out their event here: https://www.darkside.se/?event=18902.
______________________________

>> Fb-info: https://www.facebook.com/events/1638069766500085/