Fler datum och event kommer löpande / More dates and events will be added continously

Feb
17
fre
2017
WISH KLUBBKVÄLL! @ SLM Malmö
Feb 17 kl. 20:00 – Feb 18 kl. 01:00
WISH KLUBBKVÄLL! @ SLM Malmö | Skåne län | Sverige

[English below]

Äntligen dags för klubb!!
Wish Malmö huserar i SLM Malmö’s nya lokaler.
Bussar till station Malmö Värnhem är nära gångavstånd.

▼ SEPARATISM:
Wish Malmö är en queerfeministisk och separatistisk förening. Våra event är enbart öppna för transpersoner av alla kön, personer med transerfarenhet, intersexuella och kvinnor med ett intresse för BDSM and fetish. Syftet med föreningen är att skapa mötesplatser av olika slag för vår målgrupp.

Mer info om Wish Malmö (och eventet) längre ned.

______________________________
______________________________

▼ PRAKTISK INFO:
Det krävs medlemsskap i Wish för att komma till klubben. Medlemsskap i Wish kostar 150 SEK per kalenderår och kan tecknas vid alla våra arrangemang.
INTRÄDESKOSTNAD: 100 SEK. Åldersgräns är 18 år.
ENDAST KONTANTER i dörren och i baren!

Medlemskort i Wish Stockholm gäller inte i Wish Malmö då det är olika föreningar. Medlemsskap i Wish Malmö löses/förnyas i dörren för den som behöver.

▼FÖRKÖP:
Försköpsbiljetterna är slutsålda!
Hälften av biljetterna fanns som förköp och hälften av biljetterna släpps i dörren.
Har du någon form av förköp måste du komma senast 21:30, efter det släpper vi din biljett i dörren till någon annan.

▼ÖPPETTIDER:
Insläpp: 20 – 22
Ingen kommer in efter 22:00, kom i tid!
Klubben öppen: 20 – 01
När insläppet är stängt kommer vi ha en liten välkomst/presentations/hookuprunda, det är frivilligt att vara med.

▼ DRESSCODE:
Vi har ingen dresscode. Kom som du känner dig snygg, het och avslappnad!
Det finns tyvärr inget omklädningsrum i lokalen och endast en toalett, så tänk på att inte använda den till ombyte utan till andra mer trängande behov

▼ OM KLUBBEN:
Ingen egen alkohol är tillåten att ta med, vi säljer endast alkohol med låg procent (3,5%) och alkoholfritt i baren, som kommer bemannas av en person från SLM den här gången.
Vi kommer inte att ha alkoholgarderob som vi har haft på några av de tidigare klubbarna.
Vi kommer bjuda på snacks men ät innan så orkar ni längre! Det finns många ställen i närheten med mat.

▼ TILLGÄNGLIGHET / ACCESSIBILITY:
Branta trappor ned i lokalen, inga trösklar inne i lokalen. Stor toa men med dörr i mindre storlek.

▼ Välkomna!

______________________________

>> Fb-info: https://www.facebook.com/events/579513562252995/

 

//////////////////// ENGLISH ////////////////////

Finally it’s time for a club night!
Wish Malmö have a home at SLM Malmö’s new venue.
Buses to the station Malmö Värnhem are at a close walking distance.

▼ SEPARATISM:
Wish Malmö is a queer feminist and separatist association.
Our events are only open to trans people of all genders, people of trans experience, intersex people and women with an interest in BDSM and fetish. The purpose of Wish Malmö is to create meeting places of different kinds to our target group.

More info about Wish Malmö (and the event) further down.

______________________________
______________________________

▼ PRACTICAL INFO:
To come to this club night you will have to be a member of Wish Malmö. Membership for Wish Malmö is valid one calendar year, costs 150 kr and can be signed at any of our events.
ENTRANCE FEE: 100 SEK. Minimum age is 18 years old.
CASH ONLY at the door and at the bar!

Membership in Wish Stockholm is not valid at Wish Malmö because of them being two different associations. Membership for Wish Malmö can be signed/renewed at the door for those needing to do that.

▼ PRE-SALE TICKETS:
Pre-sale tickets are sold out!
Half of the tickets was available as pre-sale and half of them will be available at the door.
If you have any kind of pre-sale ticket you need to be at the club at 9:30 pm at the latest, after that we will release your ticket at the door for someone else.

▼ OPENING HOURS:
Entrance: 20 – 22
No entrance after 22:00, be on time!
The club is open: 20 – 01
When we have closed the doors there will be a small welcome/presentation/hookup-round, it’s voluntary to participate.

▼ DRESSCODE:
We don’t have a dresscode. Come dressed to feel handsome, hot and relaxed!
Unfortunately there is no specific dressing room at the space and only one toilet, so be kind to not use it to change but for more urgent needs.

▼ ABOUT THE CLUB:
It is not allowed to bring your own alcohol, we will sell low percentage alcoholic drinks (3,5%) and alcohol-free stuff at the bar. This time the bar will be staffed by a person from SLM.
We will not have the ”alcohol wardrobe” option we have had some previous parties.
We will provide snacks free-of-charge, but eat something bigger before the club to have more stamina! There’s many places in the area to get food.

▼ ACCESSIBILITY:
Steap staircase down to the club, no thresholds inside the club. Big toilet but with a door in a smaller size.

▼ Welcome!

______________________________

>> Fb-info: https://www.facebook.com/events/579513562252995/

Mar
18
lör
2017
Wish <3 SMash! klubb @ Köpenhamn
Mar 18 kl. 18:30 – 01:00
Wish <3 SMash! klubb @ Köpenhamn | København | Danmark

[English below]

Wish arrar klubb tillsammans med våra queera syskon i SMash i Köpenhamn!

▼SEPARATISM:
Wish Malmö är en queerfeministisk och separatistisk förening. Våra event är enbart öppna för transpersoner av alla kön, personer med transerfarenhet, intersexuella och kvinnor med ett intresse för BDSM and fetish. Syftet med föreningen är att skapa mötesplatser av olika slag för vår målgrupp.

Mer info om Wish Malmö (och eventet) längre ned.

______________________________
______________________________
▼ PRAKTISK INFO:

Det finns plats för alla att komma in, men vi uppmanar att registrera sig i förväg på: smash@smilkbh.dk, senast den 15 mars.

Vi uppmanar också alla att gå med i SMash! Copenhagen-gruppen på FetLife (https://fetlife.com/groups/133519) eller den dolda Wish Malmö fb-gruppen (skicka ett meddelande till: https://www.facebook.com/wish.malmo/ för att bli tillagd). Kommunikation angående playpartyt kommer till större delen att ske där.

INTRÄDESAVGIFT: 80 DKK om du inte är medlem i SMil, 60 DKK om du har ett flex-medlemskap i SMil. 0 DKK för personer med fullt medlemsskap i SMil.

▼ ÖPPETTIDER:
Insläpp: 18:30 – 20
Ingen kommer in efter 20:00, kom i tid!
Klubben öppen: 18:30 – 01

▼ SCHEMA:
18:30 – 20:00: Dörrarna är öppna. Ingen kommer in efter detta.
20:00: Välkomna
– Info om Wish Malmö, Smash! och SMil.
– Hook up – alla som letar efter en lekkamrat för kvällen träffas och
ger en kort presentation av sina preferenser och
förhoppningsvis händer magi
20:30: Middag: alla tar med sig något ätbart till knytis-bordet.
Härifrån och tills klockan är 01:00: Playparty!

▼ BAR:
Det kommer finnas en bar med alkoholfria drycker, vin och öl. En kan betala med kontanter (DKK) eller Dankort.

▼OM LOKALEN:
Den här klubbkvällen kommer att vara i SMash!/SMil’s fantastiska lokaler på 311 m2. Lokalerna är i markplan och har en egen ingång från gården. Tillgängligt med kollektivtrafik.
I lokalerna finns bland annat 4 mindre rum för utlevnad som går att stänga till om en vill det, ett stort öppet utlevnadsrum med barområde, där en både kan beskåda eller bli beskådad ifrån.
Det större rummet är väl (men mysigt!) belyst har flera olika SM-möbler som är både fasta och flyttbara, vikväggar för att skärma av lite om en vill det, riggerpunkter i taket, flera St Andrews-kors och liknande att spänna fast/bli fastspänd mot och annat skoj att upptäcka.
De mindre rummen är anpassade för bland annat medical play, förhör, tortyr, det finns ett madrasserat rum täckt med speglar, sexgunga, burar, skolbänk med svarta tavlan och mycket mer!

Det finns även ett stort utrymme med soffor och bibliotek, dvs. en lounge väl lämpad för snack, förhandling, aftercare, eller bara allmänt häng och matintag.
Klubben har ett kök och det är knytis som gäller, det finns inga matbutiker i närheten så ta med något stort eller litet att dela!

I entrén finns det ett litet utrymme med spegel och draperi för omklädning.

▼ TILLGÄNGLIGHET:
Lokalen är i gatuplan med få trösklar. Det finns ingen rullstolstillgänglig toalett utan bara bås. Fråga gärna om det är något du undrar!

Välkomna!
______________________________
______________________________

▼▼ DAG-/EFTERMIDDAGS-/FÖRE FESTEN TIPS! ▼▼
Tidigare under dagen, närmare bestämt mellan klockan 14-17, håller Hitchin’ Bitches Öresund separatistisk repträff i Malmö. Ett ypperligt tillfälle att värma upp, träffa folk att samåka över sundet med! Kolla in deras event här: https://www.darkside.se/?event=18902
______________________________

>> Fb-info: https://www.facebook.com/events/1638069766500085/

//////////////////////////////////////// ENGLISH ////////////////////////////////////////

Wish Malmö teams up for a club night with our queer siblings in SMash! in Copenhagen!

▼ SEPARATISM:
Wish Malmö is a queer feminist and separatist association.
Our events are only open to trans people of all genders, people of trans experience, intersex people and women with an interest in BDSM and fetish. The purpose of Wish Malmö is to create meeting places of different kinds to our target group.

More info about Wish Malmö (and the event) further down.

______________________________
______________________________
▼ PRACTICAL INFO:

There is room for everybody but please sign up in advance at: smash@smilkbh.dk before the 15th of March.

We also encourage you to join the Smash! Copenhagen Fetlife group (https://fetlife.com/groups/133519) or the Wish Malmö fb-group (send a message to: https://www.facebook.com/wish.malmo/ to be added). Communication about the playparty will mostly take place there.

ENTRANCE FEE: 80 DKK if you are not member of SMil, 60 DKK if you have a flex memberships of SMil. 0 DKK for people with full membership of SMil.

▼ OPENING HOURS:
Entrance: 18:30 – 20
No entrance after 20:00, be on time!
The club is open: 18:30 – 01

▼ SCHEDULE:
18:30 – 20:00: Doors are open. No entry here after
20:00: Welcome
– Info about Wish Malmö, Smash! and SMil.
– Hook up – everybody who are looking for a play partner for
the evening meet up and do a short presentation of their
preferences and hopefully magic will happen
20:30: Dinner: everybody brings a dish for the dinner.
Here after and until 1:00 AM: Playparty!

▼ BAR:
There will be a bar serving non-alcoholic drinks, wine and beer. You can pay with cash (DKK) or Dankort.

▼ ABOUT THE VENUE:
This club night will be happening at SMash/SMil’s fantastic space that’s 311 m2. The venue is at street level and has it’s own entrance from the yard. Available with public transportation.
Inside the club there’s among other things 4 smaller rooms for play that have the possibility to be closed for privacy, and one bigger playroom/area with a bar area where one can watch or be watched from.

The bigger room is well lit (but in a cosy way) and have multiple different S/M furniture, both some fixed and some flexible to move around. There are also folding walls to get semi-privacy for those so inclined, multiple rigger points in the ceiling, more than one St Andrews cross and similar things to restrain and strap down/be strapped to – and lots of other things to discover.
The smaller rooms are customized for eg. medical play, interrogation, torture, there is a cushioned room covered with mirrors, sex sling, cages, school desk with a black board and more!

At the venue there is also a big space with couches and library, ie. a lounge well purposed for talking, negotiation, aftercare or just hanging out and eating something.
The club has a kitchen and this is a potluck deal, there are no grocery shops/other places for food available close by and we ask everyone to bring something big or small to share!

In the entrance area there’s a small changing room with mirrors and drapes.

▼ ACCESSIBILITY :
The club is located at street level with few thresholds inside. There is not a wheelchair accessible toilet but only stalls. Please ask us if there’s anything in particular that you are wondering about!

Welcome!

______________________________
______________________________

▼▼ TIPS FOR DAYTIME/PRE-PLAYPARTY FUN! ▼▼
Earlier during the day -between 2 PM and 5 PM- Hitchin’ Bitches Öresund have their monthly separatist rope meetup, this time in Malmö. This is a excellent opportunity to warm up, meet some folks and share the train ride over to Copenhagen. Check out their event here: https://www.darkside.se/?event=18902.
______________________________

>> Fb-info: https://www.facebook.com/events/1638069766500085/

Maj
24
ons
2017
WISH: Cruising!! @ SLM Malmö @ SLM Malmö
Maj 24 kl. 20:00 – Maj 25 kl. 01:00
WISH: Cruising!! @ SLM Malmö @ SLM Malmö | Skåne län | Sverige

[English below]

Dags för klubb igen! Denna gång med tema cruising!

Våren är här! Knopparna brister och saven stiger..
Kom ner i källaren, spana in och ragga upp varandra!
Dra fram björkriset, munkavlen, mattpiskan och stoppa hanky’n i bakfickan (eller t ex runt handleden) och börja sukta efter att bekänna dina snuskigaste fantasier för en främling, eller ett gammalt span.
Det kommer finnas en hookuphörna för alla som letar efter något och någon/-ra, men vi hoppas att alla som vill cruisa gör det överallt på klubben!!
Ingen dresscode, men vi uppmanar till att flagga om du letar efter något speciellt, både med hanky’s eller på andra tydliga sätt som ni kan komma på!

Vi kommer lägga upp en ”color code” för den som inte känner sig påläst redan.

 

▼ SEPARATISM:
Wish Malmö är en queerfeministisk och separatistisk förening. Våra event är enbart öppna för transpersoner av alla kön, personer med transerfarenhet, intersexuella och kvinnor med ett intresse för BDSM och fetish.

Mer info om Wish Malmö (och eventet) längre ned.

______________________________
______________________________

▼ PRAKTISK INFO:

Det krävs medlemsskap i Wish för att komma till klubben. Medlemsskap i Wish kostar 150 SEK per år.
Det kommer inte längre att gå att bli medlem i dörren, ansökan i förskott krävs. Ansökan görs online här: Wish Malmö medlemsansökan, betala gör du kontant i dörren.
Behöver du förnya ditt medlemsskap eller är du ny medlem så är sista chansen att göra det dagen innan klubben om du vill komma in, dvs för klubben nu på onsdag så är deadline den 23/5.
 
Vet du inte om du behöver förnya ditt medlemsskap?
Var du på klubben i februari i SLM’s lokaler? Är svaret nej så behöver du förnya ditt medlemsskap.
 
Som medlem ska du också följa våra förhållningsregler/Code of Conduct (http://wishmalmo.se/code-of-conduct/).
INTRÄDESKOSTNAD: 100 SEK. Åldersgräns är 20 år.
ENDAST KONTANTER i dörren och i baren!

Medlemskort i Wish Stockholm gäller inte i Wish Malmö då det är olika föreningar. Medlemsskap i Wish Malmö löses/förnyas i dörren för den som behöver.

▼ FÖRKÖP:

Det finns ett begränsat antal förköpsbiljetter, några få för våra *långväga besökare med begränsade resurser och några få **vanliga förköp.
 
Förköpsbiljetterna finns tillgängliga t o m den 23/5, först till kvarn gäller.
Har du någon form av förköp måste du komma senast 21:30, efter det släpper vi din biljett i dörren till någon annan.
 
——
*Långväga besökare med begränsade resurser =
Resväg med kollektivtrafik för minst 100 kr och kan uppvisa kvitto/biljett i entrén. Obs! Mycket begränsat antal!
Känner du att du kan betala fullpris så gör gärna det.
 
**Vanliga förköp = övriga som inte vill köpa biljett i dörren. Obs! begränsat antal!
——
 
För att kunna betala förköp behöver du ha Swish eller PayPal.
Skicka ett mail till wishmalmo@gmail.com så får du ett svar med vidare info.
 
Ange ”förköp” i ämnesraden, och i mailet ange:
– Namn
– Typ av biljett (reducerad/ord.pris)
– Vartifrån du reser om det är utanför Malmö
– Födelseår

▼ ÖPPETTIDER:
Insläpp: 20 – 22
Ingen kommer in efter 22:00, kom i tid!
Klubben öppen: 20 – 01

▼ DRESSCODE:
Vi har ingen dresscode. Kom som du känner dig snygg, het och avslappnad!
Det finns tyvärr inget omklädningsrum i lokalen och endast en toalett, så tänk på att inte använda den till ombyte utan till andra mer trängande behov

▼ OM KLUBBEN:
Ingen egen alkohol är tillåten att ta med, vi säljer endast alkohol med låg procent (3,5%) och alkoholfritt i baren.
Vi kommer inte att ha alkoholgarderob som vi har haft på några av de tidigare klubbarna.
Vi kommer bjuda på snacks men ät innan så orkar ni längre! Det finns många ställen i närheten med mat.
Bussar till station Malmö Värnhem är nära gångavstånd.

▼ TILLGÄNGLIGHET:

Branta trappor ned i lokalen, inga trösklar inne i lokalen. Stor toa men med dörr i mindre storlek.
Vi kommer inte att ha några nötter i snacks, dock har SLM jordnötter i lokalen och påsar kan vara öppnade.

▼ Välkomna!

______________________________

>> Fb-info: TBA

//////////////////// ENGLISH ////////////////////

Wish club night! This time cruising is the theme!

Spring is here! Buds are bursting and all nature’s juices are flowing..
Come down to the basement, check each other out and pick each other up!
Bring out the birch, the gags, the carpet beaters — put a hanky or two in your back pocket (or for example around your wrist) and start hankering for confessing your dirtiest fantasies to a stranger or a cutie you’ve been checking out before.

There will be a hookup corner for all those who are looking for something and someone (or a few people), but we hope that everyone that wants to cruise will do so all around the club!!
No dresscode, but we encourage flagging if you’re looking for something special, both with hankies and other visible creative ways you can think of!

We will put up a ”color code” for the ones that need a refresher on what they mean.

 

▼ SEPARATISM:
Wish Malmö is a queer feminist and separatist association.
Our events are only open to trans people of all genders, people of trans experience, intersex people and women with an interest in BDSM and fetish.

More info about Wish Malmö (and the event) further down.

______________________________
______________________________

▼ PRACTICAL INFO:
To come to this club night you will have to be a member of Wish Malmö. Membership for Wish Malmö is valid one year and costs 150 kr.

We no longer have the possibility to become a member at the door, you need to apply in advance. Application is done online here: Wish Malmö membership application, payment for it is done cash at the door.
If you need to renew you membership or if you are a new member the last chance to do that is the day before the club if you want to get in, ie. for next Wednesday’s club the deadline is on May 23rd.
 
Are you not sure if you need to renew your membership?
Did you go to the last club we hosted at SLM in February? If the answer is no you need to renew your membership.
 
As a member you are also obliged to follow the Code of Conduct (http://wishmalmo.se/code-of-conduct/).
ENTRANCE FEE: 100 SEK. Minimum age is 20 years old.
CASH ONLY at the door and at the bar!

Membership in Wish Stockholm is not valid at Wish Malmö because of them being two different associations. Membership for Wish Malmö can be signed/renewed at the door for those needing to do that.

▼ PRE-SALE TICKETS:

There is a limited amount of pre-sale tickets available; some(very few) for our *out-of-towners with limited resources and a few **regular pre-sale tickets.
 
Pre-sale tickets are available until May 23 and will be provided at a first-come, first-served basis.
If you have any kind of pre-sale ticket you need to be at the club at 9:30 pm at the latest, after that we will release your ticket at the door for someone else.
 
——
*out-of-towners with limited resources =
Traveling with public transportation paying minimum 100 SEK and can show a receipt/ticket at the door. Note! Very limited amount!
If you feel that you can pay full price; please do so.
 
**regular pre-sale = all other folks who don’t want to get a ticket at the door. Note! limited amount!
——
 
To get a pre-sale ticket you need to have Swish or PayPal.
Send an e-mail to wishmalmo@gmail.com and you will get further info.
 
State ”pre-sale” as subject, in the email also write:
– Name
– Which kind of ticket (reduced/regular)
– Where you’re traveling from, if outside Malmö
– Year of birth

▼ OPENING HOURS:
Entrance: 20 – 22
No entrance after 22:00, be on time!
The club is open: 20 – 01

▼ DRESSCODE:
We don’t have a dresscode. Come dressed to feel handsome, hot and relaxed!
Unfortunately there is no specific dressing room at the space and only one toilet, so be kind to not use it to change but for more urgent needs.

▼ ABOUT THE CLUB:
It is not allowed to bring your own alcohol, we will sell low percentage alcoholic drinks (3,5%) and alcohol-free stuff at the bar.
We will not have the ”alcohol wardrobe” option we have had some previous parties.
We will provide snacks free-of-charge, but eat something bigger before the club to have more stamina! There’s many places in the area to get food.
Buses to the station Malmö Värnhem are at a close walking distance.

▼ ACCESSIBILITY:
Steep staircase down to the club, no thresholds inside the club. Big toilet but with a door in a smaller size.
We will not have any nuts in the snacks, though SLM has peanuts in the space and bags may be opened.

▼ Welcome!

______________________________

>> Fb-info: TBA