Om/about Wish Malmö

Posted on

[English below]

Wish Malmö är en queerfeministisk och separatistisk förening för kvinnor, transpersoner och intersexuella med ett intresse för BDSM och fetish. Syftet med föreningen är att skapa mötesplatser av olika slag för vår målgrupp. Vi anordnar afterworks, klubbar med möjlighet för utlevnad, picnics, workshops, m.m. i Malmö.

För att delta på våra klubbar behöver du teckna ett medlemsskap I Wish Malmö, det kostar 150 kr och gäller per kalenderår. Medlemskapet kan lösas i dörren. På afterworks och picnics behövs inget medlemsskap i föreningen men du kan lösa ett medlemskap på alla våra olika event om du vill.

wish4

 

Wish Malmö is queer-feminist and separatist association for women, transpersons and/or people of trans experience, and intersex people with an interest in BDSM and fetishism. The purpose of the organisation is to create events and safe spaces for our target group. We arrange after-works, play parties, picnics, workshops and more in Malmö.

You need to become a member in Wish Malmö order to participate in our play parties, the membership costs 150 SEK and is paid when entering the party. You don’t need a membership in order to participate in after-works or picknics, but you can become a member at any of our events if you would like to.